© 2016 Teknopilot

Academic publications

Denne artikkelen vil dessverre skuffe dem som blir ivrige av å se den sterke veksten innen folkefinansiering, og tror man kan få et enkelt forsprang for sitt oppstartsprosjekt. Etter sju år med noen eventyrlige kampanjesuksesser er tidsvinduet for enkle penger lukket. …


Blog /  Academic publications / Elin Festøy / English / Media articles / Norwegian / Svenn Jakobsen