© 2013 Teknopilot

Norwegian

Mange har kalt dette årets valgkamp for kjedelig. Vi fikk ikke de store, langvarige debattene, men istedet et langt, velregissert løp hvor VG, NRK, TV2 og flere hadde lagt omfattende, medierike planer med egne temaer, debatter og artikkelserier. Alt med …


1 2 3

Blog /  Academic publications / Elin Festøy / English / Media articles / Norwegian / Svenn Jakobsen