Mobilspillet «Mitt Barn Lebensborn»

cbow-lebensborn-idfaEt dokumentaristisk mobilspill

Spillmediet kan brukes til langt mer enn underholdning. Dette er ett av utgangspunktene til det dokumentaristiske mobilspill-prosjektet «Mitt Barn: Lebensborn», produsert av Teknopilot i samarbeid medco-produsent Sarepta Studio.

Spillet utvikles med tanke på aldersgruppen 13 år og oppover og vil gi spilleren utfordringen å ta vare på et tyskerbarn i etterkrigs-Norge. Barnet skal mates, stelles, lekes med og må beskyttes fra omverdenen. Det vil vise seg å være en både vanskelig og hjerteskjærende oppgave.

– Dette er ikke et spill som skal underholde. Vi håper istedet å engasjere, fascinere og vekke spilleren til etisk refleksjon over hendelsene fra vår etterkrigstid, sier produsent Elin Festøy. Spillet baserer seg på faktiske opplevelser fra etterkrigstiden, hvor mange Lebensborn-barn opplevde å være nærmest fritt vilt i sine lokalsamfunn fordi de bar genene til sine tyske soldatfedre.

Prosjektet utnytter spillsjangerens evne til å skape identifikasjon med tematikken, og spilleren vil gjennom å ta egne valg oppleve å få et medansvar for barnets velferd og kunne utforske hvor begrensede muligheter disse barna hadde. Målet er å gi spillerne kunnskap om en lite kjent del av norsk etterkrigshistorie og innsikt i hvordan hat kan få et lokalsamfunn til å straffe uskyldige barn.

Spillet er en selvstendig produksjon, men vil også utgjøre en del av en bredere transmedieplattform som både søker å belyse historien til norske Lebensborn-barn og å gi oppmerksomhet til dagens krigsbarn.

– Children Born of War – barn av okkupasjonsmakt og okkupert – er en svært sårbar gruppe som ofte opplever å bli straffet selv av nærmeste familie fordi de ved sin blotte eksistens minner sin omverden om fienden, krigen og hatet krigshandlingene har etterlatt. Dette er barn som i høyeste grad trenger å bli sett og beskyttet av myndigheter og samfunnet rundt dem. Vi håper at historien om norske Lebensborn-barn kan bidra til å gi dagens krigsbarn bedre synlighet og beskyttelse, sier Festøy.

Samtidig med spillet lages det en featuredokumentar kalt «Wars Don’t End» (hovedprodusent Christian Falch, Gammaglimt AS, regissør Dheeraj Akolkar) og en kampanje for bedre beskyttelse av Children Born of War internasjonalt.

Spillet er for tiden midt i utviklingsfasen, med en planlagt lansering til våren.